CID strategi 2030

Crop Innovation Denmark

De betydelige klima- og miljøudfordringer vi – som samfund – står overfor kalder på handling – også i fødevareproduktionen. Et stort bidrag til at løse disse udfordringer på en solid bæredygtig måde er ved fortsatte forbedringer indenfor planternes genetik. Afgrødernes genetik er udgangspunktet i planteproduktionen, og samspillet mellem genetik, management og miljøfaktorer har stor betydning for både bæredygtighed og produktivitet. Dermed kan genetiske forbedringer i de afgrøder vi dyrker i dag og i fremtiden skabe store fordelagtige miljø- og klimaeffekter samt løfte værdiskabelsen – både direkte i planteproduktionen og i de efterfølgende led i den globale fødevareproduktion.

Crop Innovation Denmark (CID) er et formelt offentlig-privat partnerskab. Partnerskabet består af planteforædlingsvirksomhederne DLF, Danespo, Nordic Seed og Sejet Planteforædling, Københavns Universitet og Aarhus Universitet, samt Landbrug & Fødevarer og SEGES. CIDs formål er at styrke forsknings- og innovationssamarbejdet mellem partnerne og sætte den strategiske dagsorden.

Læs hele Crop Innovation Denmarks strategi her 

 

 Vision:

Danish plant research environments will carry out business-oriented research at the highest international level. Here –at the intersection of public and private research and innovation –new knowledge and tools are generated that accelerates the breeding progress to meet the climate targets and increases the competitiveness of CID’s partners.

 

 

Mission:

CID will create scientific and commercial added value in its partners research and development activities, and work to position plant breeding at the core of solutions to the challenges of climate change and future food and biomass production.